Måleudstyr

Måleudstyr i Ventilation Ståbi

Alle ventilationtekniske målinger er behæftet med en målefejl og en hertil hørende måleusikkerhed, som det er nødvendigt at kende, for at resultatet af en undersøgelse kan vurderes. Systemastiske fejl, der ikke kan reduceres ved at gentage målingerne, kan have følgende årsager: instrumentfejl, som kan skyldes hysterese og friktion. Disse fejl, der ofte er angivet i instrumentspecifikationerne, skal med passende mellemrum kontrolleres eller eventuelt reduceres ved en kalibrering. metodefejl, der skyldes, at måleinstrumentet anvendes under målebetingelser, der afviger fra kalibreringsbetingelserne.

Elma

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen