De 10 Ståbier

Ståbierne fra Nyt Teknisk Forlag er en serie håndbøger for den professionelle tekniker. Ståbierne beskriver hver deres specialområde, og hver bog gennemgår den relevante matematik og fysik, der knytter sig til emnet. Alle bøger er forsynet med omfattende beregningseksempler.

Aktuelt:

Varme Ståbi®                           Vand og afløb Ståbi®

Varme Ståbi                     vand og afløb

6. udgave, 2012                       4 . udgave, 2012

Varme Ståbi - Ny 6. udgave
Varme Ståbi er håndbogen der skaber overblik for varmeteknikere og ingeniører. Den behandler grundlæggende teoretiske begreber i varmeteknikken samt praktiske udførelsesmæssige metoder til industri og byggeri.
Bogen dækker alt fra varmetabsberegninger over fjernvarmeanlæg til industrielle olie- og gasbrændere samt fordelingsanlæg og beskriver dimensionering, konstruktion og vedligehold.
6. udgave er gennemgribende revideret i forhold til Bygningsreglementet, BR 2010, samt i forhold til ny varmenorm DS 418. Fjernvarmedelen er derudover kraftigt revideret.

Vand og afløb Ståbi - Ny 4. udgave

Fjerde udgave af Vand og afløb Ståbi er nyskrevet og opdateret så den følger det nye Bygningsreglement, BR2010. Ståbien er desuden opdateret i forhold til den nye klimafaktor og som noget nyt er højhusinstallationer også med. Mere om tilbageløbssikring og udskillere samt nyt om Blødgørings- og vandbehandlingsanlæg. Drift og vedligehold er opdateret i forhold til DS1717.

 

  

Annoncesalg til Ståbierne - kontakt ACR Teknik 

www.acrteknik.dk - www.teknikinfo.dk - www.altomteknik.dk

 

 

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik