De 10 Ståbier

Ståbierne fra Nyt Teknisk Forlag er en serie håndbøger for den professionelle tekniker. Ståbierne beskriver hver deres specialområde, og hver bog gennemgår den relevante matematik og fysik, der knytter sig til emnet. Alle bøger er forsynet med omfattende beregningseksempler.

Aktuelt:

Teknisk Ståbi i 25. udgave

25. udgave af Teknisk Ståbi®er rettet igennem, så de relevante materialeafsnit og især bogens kapitel 4 om last og sikkerhed afspejler de seneste ændringer i det danske anneks til Eurocodes (EN1990), øvrige konstruktionsnormer samt BR2018. Derudover er for eksempel bjælkeberegningerne i kapitel 2 udvidet, kapitel 5 om betonkonstruktioner er udvidet med afsnit om gennemlogning af plader, og teksten i kapitel 10 om fundering er justeret.

Teknisk Ståbi®  er skrevet og redigeret af et særdeles kyndigt forfatterhold med repræsentanter fra det nationale og internationale Eurocodearbejde.

Leverandører af tekniske produkter og ydelser finder du på www.altomteknik.dk

Brug enhedsomregneren til omregning af flere diverse enheder- du finder den her

 

 

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik