Indeklima

Indeklima - Indeklima i Ventilation Ståbi

Indeklima Kapitlet omhandler indeklima data inden for ventilation. I kapitlet om indeklima data berøres termisk indeklima, moderate termiske omgivelser, PMV- og PPD-indeks og anbefalede komfortkrav. Indeklima kapitlet berører også beregning af temperaturer, varme og kolde omgivelser, atmosfærisk indeklima, luftkvalitet, grænseværdier og sumformlen. De sidste 3 punkter Indeklima data omhandler er diverse indeklima data, lufthastigheder og temperatur- og fugtområder. Læs alt om indeklima i ventilation ståbien eller spørg nedentående firmaer.

Leverandører af "indeklima":

airmaster jpeg nyt

 

Airmaster A/S                         
Industrivej 59
DK - 9600 Aars
Tlf. +45 98 62 48 22
Email: info@airmaster.dk
www.airmaster.dk

 

airmaster 400 px

 

Decentral ventilation er sund økonomi
Ingen kanalføring - Høj varmegenvinding
Lavt energiforbrug - Hurtig og enkel installation

LDFA Teknik A/S - Dan Fog

LogoKildebbakken 21
5260 Odense S
Tlf.: +45 6615 1480
E-mail: info@danfog.com

www.danfog.com

BefugtningLuftbefugtningTør LuftHøjtryksbefugtningVandbehandling

Befugtning & vandbehandling


Det optimale indeklima er afhængig af forskellige parametre f.eks. Luftfugtigheden.

Hvad kan DAN FOG Humidification system hjælpe Dem og Deres virksomhed med.

Optimal luftfugtighed =

- Eliminering af problemer med tør luft

- Eliminering af statisk elektricitet

- Eliminering af lugtgener

- Eliminering af støvgener-

- Forbedret indeklima

- Forbedret lakeringskvalitet

- Optimalt produktionsklima

- Optimale lagringsforhold.

- Mindre spild

- Bedre indtjening

Billede

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen