Dimensionering af ventilatorer

Dimensionering af ventilatorer; Kapitel 15 om dimensionering af ventilatorer inden for ventilation, giver først et teoretisk grundlag og berører så en lang række emner. Dimensionering af ventilatorer har følgende emner, volumenstrøm og tryk, strømningsforløb i ventilatorer, trykstigning i ventilatorer, proportionalitetslove for ventilatorer og densitetens indflydelse på ventilatorydelsen. Andre emner der berøres er, effektbehov og virkningsgrad, temperaturstigning i ventilatorer, ventilatordiagram, systemtab, systemtab ved ventilatorindløb, systemtab ved ventilatorudløb, beregningseksempler, serie- og paralleldrift af ventilatorer, kapacitetsregulering af ventilatorer, regulering med spjæld, regulering med bypass, hastighedsregulering, ledeskinneregulering, skovlregulering, sammenligning af forskellige reguleringsmetoder og valg af ventilator.

Formler, formelsamling og teknisk viden

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen