Termoplader

En termoplade består af to plader, der sammensvejses ved hjælp af punktsvejsninger. Herefter forsegles pladerne med en svejsesøm langs pladernes konturer. Pladen ekspanderes herefter indtil den ønskede kanalhøjde er opnået. Kanalhøjden er den maximale afstand mellem de to sammensvejste plader.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen