Reguleringsventil

Reguleringsventil i Varme ståbi

En reguleringsventil, der er den vitale komponent i kredsen, har til opgave at styre vandstrømmen således, at temperaturerne i varmeanlægget tilpasses det aktuelle behov. En af betingelserne for at opnå en god regulering er foruden ventilens karakteristik, at tryktabet over fuld åben regulerinsventil har en passende størrelse i forhold til det totale tryktab over kredsen hvori ventilen påvirker strømmen.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen