Fjernvarmerør

 Fjernvarmerør i varme ståbi


Læs om fjernvarmerør i varme ståbi. Ved hovedledningerne samt ved transmissionsledninger anvendes primært præisolerede fjernvarmerør, ofte betegnet prærør. De består af et medierør, et kapperør og en mellemliggende isolering. Medierøret er normalt af stål, kapperøret af PEH og isoleringen af polyurethancelleplast (PUR). Traditionelt skelnes mellem dels faststøbte prærørssystemer, hvor der er en sammenhæng mellem medierør, isolering og kapperør, dels glidende, hvor der er indskudt et glidelag mellem medierør og isolering. I dag anvendes dog stort set kun faststøbte systemer ved nyanlæg.

Leverandører af fjernvarmerør:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører