Fjernvarme Ledningsnet

Ledningsnet

I dag udføes hovedparten af fjernvarmeledningerne med faststøbte prærør og efter forskellige løsningsprincipper. Det endelige valg må bero på en konkret vurdering af de udførelsesmæssige muligheder og økonomien. Fuld kompensering var tidligere ret udbredt, men bl.a. på grund af dels omkostningerne til lyrer og rørbøjninger eller til kompensatorer, der blev utætte, og dels ulemperne ved at hele rørstrækningen skal kunne bevæges, blev anvendelsen reduceret til fordel for andre metode, fx. forvarmning. Forvarmning alene bevirker, at hele ledningsstrækningen skal stå åben indtil forvarmningen er gennemført. Dette er ofte vanskeligt i en by, men kan lettere praktiseres i det åbne land. Koldforlægning er anlægsmæssigt og økonomisk mest fordelagtig, såfremt de aktuelle temperaturforhold giver mulighed herfor, eller der kan evt. mod en merpris anvendes et medierør af stål med en højere styrke. 

leverandører fjernvarme:

 Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører