Biobrændsel

Ved varmekilder/brændsler forstås basale varmekilder, der udnyttes til opvarmningsformål. På nær den geotermiske varme har alle varmekilder deres oprindelse fra sollyset. I fossile brændsler er solens energi gennem de grønne planter, mikroorganismer eller dyr omdannet til olie, kul, naturgas og tørv gennem 100 mio. år eller mere.

I biobrændsler udnyttes solens energi umiddelbart af træer og planter, kun planternes voksetid og brændslets bearbejdningstid optræder som forsinkelse. Sekundære biobrændsler kan dannes ved omsætning i f.eks. husdyr (gylle).

Leverandører af biobrændsel:

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører