Afspærringsventil

Forøg din viden om en afspærringsventil. I forbindelse med pumpesystemer drejer det sig specielt om en afspærringsventil og en kontraventil. Man skal være opmærksom på at ordet afspærringsventil er en betegnelse for de 4 hovedgrupper, som armaturer opdeles i: ventiler, skydere, klapper, haner og membranventiler. Læs meget mere om en afspærringsventil og de andre ventiltyper i pumpe ståbi.

Swagelok forhandler; Trykregulatorer,  Procesanlæg,  Højtryksfittings

ventiler, pumpebrønde, spjæld fra Proagria

Leverandør af afspærringsventiler:

Gustaf Fagerberg A/S                                                gustaf fagerberg
Kornmarksvej 8 - 10                                                                                        
2605 Brøndby
telf. 43 29 02 00
fax: 43 29 02 02
fagberg@fagerberg.dk

www.fagerberg.dk

Ventiler er et centralt og håndfast redskab for afspærring og regulering af flow. Inden for området er kugle- og butterflyventiler vort største produktområde. I dag importerer vi alle typer kvalitetsventiler og kan derfor tilbyde ventiler, der tilgodeser omfattende anvendelsesmuligheder i industrien under mangfoldige og forskellige driftsbetingelser.
Når man skal vælge en komponent - det kunne f.eks. være en kugleventil med påbygget aktuator og hjælpeudstyr - kan der være flere krav, der skal opfyldes. Krav, der som bekendt afhænger af den pågældende applikation. Det er ikke uden betydning, hvad man bestemmer sig for at anvende og købe. Alt har en pris, og jo højere krav der stilles, jo mere må man betale for produktet.

Netop derfor er det vigtigt at f.eks. krav som følgende evalueres grundigt:

•Miljø 
•Eksplosionsfare 
•Tryk og temperatur 
•Driftsforhold 
•Antal operationer 
•Cykliske driftsforhold 
•Belastning 
•Strategisk betydning

Disse krav har nemlig stor indflydelse på den komponent, man vil anvende til den givne applikation.

læs mere på www.fagerberg.dk

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 spirax sarco

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Pumpe Ståbi®
Køb bogen