Kompressorer

Vidste du, at ordet kompressor kommer af latin, compressor, og betyder at presse sammen?

En kompressor inddeles i hovedtyper efter den måde, hvorpå energien tilføres. Den vigtigste type er en statisk ogdynamisk kompressor. I en statisk kompressor eller fortrængningskompressor sker energitilførslen ved en  volumenformindskelse af en afgrænset gasmængde. I en dynamisk kompressor eller turbokompressor forøges gassens hastighed ved at tilføre energi, hvorefter hastigheden igen nedsættes, og energien omdannes til en trykstigning. En fortrængningskompressor giver en pulserende gasstrøm, mens turbokompressoren giver en jævn gasstrøm. Større stempelkompressorer udformes med flere stempler i V- eller W-arrangement. Nyere typer er skrue- og scroll-kompressorerne med en roterende bevægelse. De har ingen ind- og udløbsventiler, men en ventil for at forhindre tilbagestrømning af gas i stilstand. Er der krav om stor trykstigning, anvendes flere kompressorer i seriekobling.

Turbokompressorer opdeles i aksial- ogradialkompressorer; sidstnævnte kaldes også centrifugalkompressorer. I begge typer strømmer gassen gennem et skovlhjul, som overfører energi til gassen, der derved accelereres. Ved hjulet findes en diffusor, hvor gassen decelereres under trykstigning. I aksialkompressoren strømmer gassen aksialt gennem skovlhjulet, mens den i radialkompressoren strømmer radiært. Der anvendes normalt flere hjul med diffusorer i serie for at opnå stor trykstigning.

Leverandører af kompressorer:Se også her

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Maskin Ståbi®
Køb bogen