Skorstene

Skorstene i Gas Ståbi

Skorstenen skal sikre at der opnås en tilstrækkelig fortynding i atmosfæren af de kvælstofilter med videre der dannes ved forbrænding af naturgas eller andre gastyper. Her ud over skal skorstenen sikre, at der er stabile trykforhold i brændkammeret.

Til beregning af den nødvendige skorstenshøjde der sikrer en tilstrækkelig fortynding, anvendes den såkaldte OML-model( operationel meteorologisk Luftkvalitetsmodel). OML modellen er introduceret sammen med miljøstyrelsens luftvejledning: begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Leverandører af skorstene:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Gas Ståbi®
Køb bogen