Særlige installationer og områder

Særlige installationer og områder omhandler klassificering af områder og udførelse af installationer. Elektriske installationer skal altid udføres, så de kan modstå de påvirkninger fra klima og miljø, som er til stede på installationssteder. I Stærkstrømsbekendtgørelsen B4.1 , Del 7 og 8, er detaljeret angivet de lovmæssige krav til installationer af særlig art og i særlige områder.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

El Ståbi®
Køb bogen