Måleteori

"Måleteori - Kap. 24 omhandler systematiske fejl, tilfældige fejl, måleusikkerhed, målemetoder, temperatur, luftfugtighed, tryk, hastighed, volumen og massestrøm, måling i kanal, måling i rektangulær kanal, måling i cirkulær kanal, måling med normblænde, måling med indstikflowmåler, måling med målebøjning, måling af armatur, udsugningsvolumenstrøm bestemt ved hjælp af 4-punktsmetoden, udsugningsvolumenstrøm bestemt ved hjælp af tryksonde, udsugningsvolumenstrøm bestemt ved hjælp af måletragt, volumenstrøm bestemt ved hjælp af indbygget måleudtag, posemetoden, indblæsningsvolumenstrøm bestemt ved hjælp af måletragt. Måleteori - ventilation ståbien. Alle ventilationtekniske målinger er behæftet med en målefejl og en hertil hørende måleusikkerhed, som det er nødvendigt at kende, for at resultatet af en undersøgelse kan vurderes. Læs mere om måleteori i ventilation ståbien, kap. 24."

enheder

enhed

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen