Fysik

Fysik; Kapitel 2 omhandler fysik inden for ventilation. Kapitlet berører symboler og enheder, det græske alfabet, grundenheder, tabeller, omsætningstabeller, materialedata og signaturer.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen