Bestemmelse af nødvendig volumenstrøm

"Bestemmelse af nødvendig volumenstrøm; Kapitel 8 om bestemmelse af nødvendig volumenstrøm inden for ventilation, omhandler varme- og kølebehov, konvektionsstrømme, be- og affugtningsbehov, basisventilation (udeluftbehov), forurening, opløsningsmidler, eksplosionsfarlige stoffer og vejledende volumenstrømme."

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen