Ventilationsanlæg i Ventilation ståbi

Læs om opbygning af og beskrivelse af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg med lodret lufttæppe, med luftvægge. Endvidere berøres emner som ventilationsanlæg med evaporativ køling og med sorptiv køling og ventilationsanlæg suppleret med køleloft. Læs mere om ventilationsanlæg i Ventilation Ståbien.

Leverandør af ventilationsanlæg:

Alvent A/S

alvent

Meterbuen 6-12
2740 Skovlunde
Tlf.: +45 4450 1450
Fax: +45 4450 1451
E-mail: info@alvent.dk

www.alvent.dk

Et godt indeklima skal imødekomme både medarbejdernes, firmaets og myndighedernes krav om sikkerhed og sundhed.

Komfortventilation sikrer en jævn og passende temperatur og luftfugtighed, så personerne i rummet har det behageligt og ikke mærker temperaturforskelle, træk, lugte, røg og andre gener.
 
Vi er specialister i at dimensionere og installere komfortventilationsanlæg, så anlægget er tilpasset lokalets størrelse, anvendelse, antal personer osv.
 
I industrien skal ventilationsanlægget beskytte medarbejderne mod sundheds­skadelige stoffer, støv, dampe og lugtgener. Samtidig skal det sikre, at der ikke bliver udledt skadelige stoffer til det eksterne miljø. Industriventilation kan være særligt energikrævende, fordi meget store luftmængder skal udskiftes. Derfor er professionel rådgivning og service vigtig for at både nye og eksisterende anlæg får den bedst mulige drifts­økonomi.

Når Alvent projekterer et ventilationsanlæg, så sker det i et tæt samspil med kunden, så vi sammen finder den løsning, der skaber mest værdi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

airmaster jpeg nyt

 

Airmaster A/S                         
Industrivej 59
DK - 9600 Aars
Tlf. +45 98 62 48 22
Email: info@airmaster.dk
www.airmaster.dk

 

airmaster 400 px

 

Decentral ventilation er sund økonomi
Ingen kanalføring - Høj varmegenvinding
Lavt energiforbrug - Hurtig og enkel installation

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen