Ventilation

Ventilation i Ventilation Ståbi

Ventilation ståbien bliver løbende revideret og udvidet. Alle kapitler er i varierende grad omredigeret og suppleret med relevante løsninger inden for ventilationsteknikken, blandt andet de fem vigtigste ventilationsprincipper for både lav- og højloftede lokaler, beskrivelser af flere relevante anlægstyper, herunder lodrette og vandrette lufttæpper, evaporativ køling samt kølelofter, beskrivelser af udsugningssystemer fra den lettere industri, så som sugehoveder, sugehove, sugebokse, og sugetunneler, og sidst er afsnittet vedrørende brandventilation udbygget og suppleret med mekanisk ventilation. Alt dette og meget mere om ventilation finder du i ventilation ståbien.

Leverandør af ventilation:

Servex

Servex 2

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen