Sugehoveder

Sugehoveder i Ventilation Ståbi

Sugehoveder er karakteriseret ved, at de kan flyttes således, at de altid kan være tæt på forureningskilden, hvilket betyder, at den uønskede forurening kan fjernes med relativt små volumenstrømme. Sugehovederne anvendes overalt, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at installere fast udsugning blandt andet ved følgende: støv fra slibning, støv fra arbejde, røg og dampe samt forskellige rensningsprocesser. For at opnå den optimale sugekapacitet må sugehovederne konstrueres under hensyntagen til processen og forureningen således, at der kan vælges den rigtige sugeåbning og dermed den nødvendige volumenstrøm, der skal til for at bære eller fange den uønskede forurening.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen