Styring og regulering

Styring og regulering i Ventilation Ståbi

Ventilation Ståbien indeholder viden om styringssystem, reguleringssystem, reguleringsformer, to stillingsregulering, flerstillingsregulering, proportionalregulering, proportional-integral regulering, proportional-integral- derivatregulering, reguleringsudstyr, reguleringsudstyr uden hjælpekraft, elektromekanisk reguleringsudstyr, pneumatisk reguleringsudstyr, elektronisk reguleringsudstyr, eksempler på temperaturregulering ved hjælp af genvinding, blandespjæld, roterende veksler med konstant omdrejningstal, roterende veksler med varierende omdrejningstal, væskekoblede flader, krydsveksler, eksempler på temperaturregulering ved hjælp af genvinding varme- og køleflader, genvinding og varmeflade, genvinding varme- og køleflade og meget mere. Læs alt om styring og regulering i ventilation ståbien eller spørg et af nedenstående firmaer.

Leverandører af styring og regulering inden for ventilation:

LS Control A/S                                   logo
Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Danmark
Telefon: (+45) 5550 5550
Fax: (+45) 5550 2265
Email: lsc@lscontrol.dk
www.lscontrol.dk

LS Control A/S har siden 1969 udviklet og produceret styringer til bl.a. ventilation, varme og lys, systemer til laboratorieventilation, temperatur-, fugt-, flow-, og trykregulering, overvågning, automatikmoduler, frekvensomformere og meget mere.

Med udgangspunkt i et bredt sortiment af komponenter producerer og servicerer vi en række systemer til alle former for styring, regulering og overvågning. Det gælder både analoge, digitale, intelligente og trådløse systemer. Ikke mindst har vi under eget varemærke EC-Control udviklet en række produkter til energioptimeret styring og regulering.

Gennem vores mange år på markedet har vi opbygget en bred viden indenfor mange specialområder og kan også hjælpe med din opgave - gerne i et tæt partnerskab, som din virksomheds eksterne udviklingsafdeling.

Vi kan tilbyde hele processen i samme hus - udvikling af idéen, fremstilling af prototyper og 0-serier, diverse godkendelser og efterfølgende produktion og logistikhåndtering. Da vi er ISO9001:2008 certificeret, er du sikret samme ensartede høje kvalitet og faste rammer hver gang.

ls control facade

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen