Naturlig ventilation - naturlig ventilation i Ventilation ståbi

Det at åbne og lukke et vindue er naturlig ventilation. Men naturlig ventilation er meget mere end det. Naturlig ventilation i bygninger. Naturlig ventilation regulerer bygningens indeklima ved hjælp af et kontrolleret luftskifte gennem vinduerne. Dette gøres ved at udnytte de naturlige drivkræfter. De naturlige drivkræfter skabes af temperaturforskelle mellem ude og inde, den termiske opdrift i bygningen, samt vinden omkring bygningen. Luften i bygningen holdes frisk med naturlig ventilation gennem vinduer i bygningens facader og tag. Den naturlige ventilation sker ved at vinduerne åbnes og lukkes kontrolleret afhængig af ude- og indeklimaet samt behovet for frisk luft. Hvis der ikke er tilstrækkelig luftgennemstrømning i bygningen, hjælper ventilatoren til at skabe luftstrømning. Ventilatorstøttet Naturlig Ventilation bygger ligesom alle andre principper i forbindelse med Naturlig Ventilation på princippet om sikring af et friskt og behageligt indeklima. De naturlige drivkræfter er gratis og derfor er naturlig ventilation meget energibesparende til glæde for specielt miljøet og CO2 regnskabet. Af rådgivere indenfor naturlig ventilation finder man blandt andet WindowMaster i Vedbæk. De rådgiver gerne om valg af en løsning til naturlig ventilation, herunder valg af de rigtige produkter. Læs meget mere om naturlig ventilation i ventilation ståbi.

Leverandører af naturlig ventilation:

WINDOWMASTER

wm nv

ventiwave

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen