Lyd og vibrationer

Lyd og vibrationer - Kap. 19 omhandler Lyd og vibrationer, bølgebevægelse, lydens udbredelse, decibelangivelser, frekvensanalyse, lydangivelser, lydniveauer, acceptabelt lydniveau, lydkilder, ventilatorer, armaturer, volumenstrømsregulatorer, ventilationkomponenter i øvrigt, lydoverføring gennem ventilationåbninger, rumakustik, lydabsorption, efterklangstid, bestemmelse af lydtryksniveau, lydfelter, lyddæmpning, rummet, kanalsystemet, afskærmning, indkapsling, vibrationsisolering og eksempler. Den lyd og de vibrationer, der forekommer i ventilationsanlægget, er sammensat meget kompliceret, men den kan, hvis den er periodisk, ifølge Fourier opløses, i et antal rene sinussvingninger- se figuren lyd og vibrationer i ventilation ståbien, kap. 19.

Leverandør af/viden om lyd og vibrationer:

Mogens Rasmussen A/S
Østergade 40
5500 Middelfart
Tel.: +45 64418033
Fax.: +45 64418422
mra@mras.dk

www.mras.dk

billede 1


Som agent for HunterDouglas Architectural Products, GEMA Armstrong, Pinta Acoustic og RODECA er Mogens Rasmussen A/S - beliggende i Middelfart - forhandler af Europas største sortiment af akustiske metallofter, facadebeklædning og solafskærmning.

Ved at kunne tilbyde det brede sortiment af kvalitetsprodukter fungerer Mogens Rasmussen A/S, som leverandør til den del af byggevaremarkedet, der lægger vægt på høj teknisk kvalitet og et moderne funktionelt design.

Flere års erfaring gør Mogens Rasmussen A/S til en velvalgt samarbejdspartner, når der skal findes kompetente løsninger til både store som små byggerier.

Produkterne som forhandles produceres overvejende i aluminium og stål, men også materialer som tekstil, træ, glas, metal og polycarbonat indgår i produktsortimentet.
Der er lagt stor vægt på et miks af kreative løsninger og de traditionelle rene linier.

Fælles for alle systemer er, at de let tilpasses til de individuelle ønsker og behov, der må være for æstetik, design og funktionalitet i det pågældende byggeri.

I processen fra ide til realitet, er Mogens Rasmussen A/S behjælpelig med professionel teknisk vejledning og rådgivning.

læs mere om os og vores løsninger på www.mras.dk

Troldtekt A/S                               trold ny
Sletvej 2A
DK 8310 Tranbjerg J
Telefon: (+45) 8747 8100
Fax: (+45) 8747 8111
Email: info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk/

Troldtekt A/S, tidligere L.Hammerich A/S, har eksisteret siden 1855, og er i dag et af de ældste nulevende aktieselskaber i Danmark. Virksomheden producerer akustikregulerende træbetonplader, der anvendes som loft- og vægbeklædning i alle typer byggeri. Troldtekt akustikplader bliver produceret af danske råvarer - træ fra de danske skove og cement fra Aalborg Portland. Virksomhedens produkter er indeklimamærket efter Dansk Indeklima Mærkning, som er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet.

Troldtekt er FSC®-certificeret, hvilket er en garanti for, at træet, der indgår i produktionen af Troldtekt, stammer fra ansvarligt skovbrug. Troldtekt opnåede FSC-certificering i 2013 og har siden 2018 været godkendt til at levere produkter i kategorien 'FSC 100%' (FSC®C115450), hvilket vil sige at alt træ i en enkelt plade lever op til FSC-kravene. I 2010 modtog Troldtekt Byggeriets Miljøpris på baggrund af virksomhedens miljøstrategi, der blandt andet sikrer bæredygtighed gennem mulighed for genanvendelse, minimal miljøbelastning ved produktion samt bidrag til et godt indeklima og et godt arbejdsmiljø.

Troldtekt tilbyder også en lang række specialprodukter som f.eks. Troldtekt højttalere og Troldtekt ventilation. Troldtekt ventilation er en lille revolution. Systemløsningen er udviklet til komfortventilation i skoler, institutioner og kontorer. Du slipper for synlige ventilationsrør og udnytter effektivt selve loftet som indblæsningsflade - uden nogen form for trækgener.

Fakta og fordele:

-          Optimal rumventilation uden træk og støj

-          Effektiv indeklimakontrol med mulighed for stort luftskifte og høj undertemperatur, normalt op til 8 gange i timen, og indblæsningstemperaturen er 1 - 8 °C under rumtemperaturen

-          Optimal akustik med lydabsorption i hele loftsfladen

-          Ingen synlige installationer - de er skjult og indbygget i loftsfladen

-          Økonomisk i anlæg og drift

-          Fleksibelt system, der kan tilpasses ændringer i lokalets anvendelse

På Troldtekts hjemmeside www.troldtekt.dk kan du læse mere om Troldtekt og Troldtekt specialprodukter. Du kan også læse mere om lydabsorption, efterklangstid, akustik, indeklima og lyd.

Læs mere om ventilation, højttalere og akustik fra Troldtekt ved at klikke på nedenstående illustrationer.

 

billede 1          billede 2          billede 3 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen