Luftbehandling

Luftbehandling i Ventilation Ståbi

Luftbehandling (Tilstandsændring); Dette kapitel om Luftbehandling (tilstandsændring) inden for ventilation omhandler luftens tilstandsstørrelser, mollierdiagram, blanding af luft, opvarmning af luft, afkøling af luft, befugtning af luft og affugtning af luft. Læs mere om emnet luftbehandling i ventilation ståbien.

Leverandører af luftbehandling:

LDFA Teknik A/S - Dan Fog

LogoKildebbakken 21
5260 Odense S
Tlf.: +45 6615 1480
E-mail: info@danfog.com

www.danfog.com

BefugtningLuftbefugtningTør LuftHøjtryksbefugtningVandbehandling

Befugtning & vandbehandling


Det optimale indeklima er afhængig af forskellige parametre f.eks. Luftfugtigheden.

Hvad kan DAN FOG Humidification system hjælpe Dem og Deres virksomhed med.

Optimal luftfugtighed =

- Eliminering af problemer med tør luft

- Eliminering af statisk elektricitet

- Eliminering af lugtgener

- Eliminering af støvgener-

- Forbedret indeklima

- Forbedret lakeringskvalitet

- Optimalt produktionsklima

- Optimale lagringsforhold.

- Mindre spild

- Bedre indtjening

Billede

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen