Komponenter

Komponenter; kapitel 16 om luftindtag og afkast, filter, filterklasser, grundfilter G1-G4, finfilter F5-F9, mikrofilter H10-H14, kulfilter, filtervalg, spjæld, tæthedsklasser (lækage), indreguleringsspjæld, afspærringsspjæld, reguleringsspjæld, blanding af luftstrømme, varmegenvindingskomponenter, virkningsgrader, returluft, roterende varmevekslere, krydsvarmevekslere, varmevekslere med selvcirkulerende medium, varmepumpe, varme og køleflader, sammenbygning af flader, rørtilslutninger, varmeflader, køleflader, befugtere, befugteroversigt, vandbefugtere, dampbefugtere, ventilatorer, ventilatoroversigt, motorer til ventilatorer, motorkoblinger, direkte start af motorer, tilladelige starttider, kanaler, galvaniserede stålpladekanaler, rustfri stålpladekanaler, plastkanaler, bygningskanaler, fleksible slanger, lyddæmpere, bæringer, pladsforhold, diverse komponenter, armaturoversigt og aggregatopbygning.

leverandør af ventilationskomponenter:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen