Klimaanlæg

Klimaanlæg i Ventilation Ståbi

Almindeligvis betegnes et anlæg inden for ventilationsteknikken som et klimaanlæg (indblæsningsanlæg), når anlæggets formål er et opreholde både et termisk og atmosfærisk klima ud fra givne forudsætninger. Et klimaanlæg kan generelt opbygges af følgende funktionsdele som fosyningsdel(central), som omfatter komponenter til behandling og transport af luft, fordelingsdel som omfatter kanalsystemet, betjeningsdel, som omfatter indblæsnings og udsugningssystemer og som er medvirkende til at skabe det ønskede luftstrømningsmønster i lokalet samt reguleringsdel, som omfatter regulering og styring af eksempelvis temperatur, fugt og luft, f.eks. CAV og VAV.

Leverandører af klimaanlæg:

Servex Ventilation A/S

Servex

Gammel Silkeborgvej 31
8670 Låsby
Telefon +45 86951355
Fax +45 8695190
E-mail: mail@servex.dk

Servex Ventilation A/S udfører projektering, fabrikation, installation, service og reparation af ventilations- og klimaanlæg. Vores vigtigste opgave er at løse kundens indeklimaproblemer.
 
Vi udfører alle former for ventilationsentrepriser inden for bl.a. laboratorier, industri, skoler, idrætshaller og skibe. Vi har egen automatikafdeling med TREND automatik som speciale.
 
Vore primære arbejdsområder er fordelt på industri, komfort og skibsventilation, med lige stor vægt på de tre områder. I vor egenproduktion produceres ventilationsaggregater, kanaler og smedeopgaver m.m.
 
Vores fagområder består af:
Ventilations- og klimaanlæg: Projektering, fabrikation, installation, automatik, salg, service og reparation.

Industri: Støberier, møbelindustri, slagterier, bagerier, autoværksteder, bioteknologi, trykkerier, maskinfabrikker.

Komfort: Kontorer, institutioner, idrætshaller, indkøbscentre og detailforretninger.·

Marine: Passager-, fragt- og specialskibe.

Servex Ventilation A/S er grundlagt i 1977. Firmaet er placeret i Låsby, hvor vi råder over 2.100 m2 produktionslokaler og kontor. Vi er i dag 27 ansatte i Servex Ventilation A/S.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen