Brandventilation - brandventilation i Ventilation ståbi

Ved brandventilation forstås røgevakuering, der udføres ved hjælp af åbningen i en bygnings tag og /eller facader. Brandventilation udføres i samråd med den stedlige brandmyndighed under hensyntagen til bestemmelserne i lovgivningen og brandtekniske forskrifter.

Leverandør af brandventilation:

WINDOWMASTER

wm bv

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen