Befugtning - befugtning af luft

Befugtning - befugtning af luft i Ventilation Ståbi

Få mere at vide om befugtning af luft, befugtning med recirkuleret vand, befugtning med afkølet vand, befugtning med opvarmet vand, befugtning med damp. Læs mere om befugtning i ventilation ståbien, eller spørg nedenstående firmaer.

Leverandører af befugtning:

Condair A/S

logo

 

Condair A/S
Parallelvej 2
8680 Ry
Telefon: 8788 2100
E-mail: condair.dk@condair.com
www.condair.dk


Condair er verdens førende producent af energivenlige anlæg og systemer inden for evaporativ køling og luftbefugtning. Vores løsninger inden for befugtning og affugtning styrer luftfugtigheden med stor præcision og er yderst energi- og miljøvenlige i strøm- og vandforbrug.
Vi har leveret køling og luftbefugtning til Facebooks datacenter i Sverige, og vi sænker temperaturen med 10 grader på bedepladsen Medina i Saudi-Arabien med verdens største udendørs køleanlæg. Blandt vores mange kunder er også Danfoss, Novo Nordisk, Siemens og Ericsson.
Kontakt Condair, så giver vores konsulenter et uforpligtende tilbud og laver en energiberegning på hvor meget du kan spare 

LDFA Teknik A/S - Dan Fog

LogoKildebbakken 21
5260 Odense S
Tlf.: +45 6615 1480
E-mail: info@danfog.com

www.danfog.com

BefugtningLuftbefugtningTør LuftHøjtryksbefugtningVandbehandling

Befugtning & vandbehandling


Det optimale indeklima er afhængig af forskellige parametre f.eks. Luftfugtigheden.

Hvad kan DAN FOG Humidification system hjælpe Dem og Deres virksomhed med.

Optimal luftfugtighed =

- Eliminering af problemer med tør luft

- Eliminering af statisk elektricitet

- Eliminering af lugtgener

- Eliminering af støvgener-

- Forbedret indeklima

- Forbedret lakeringskvalitet

- Optimalt produktionsklima

- Optimale lagringsforhold.

- Mindre spild

- Bedre indtjening

Billede

Dan Fugt Denmark ApS

logo


Fabriksvej 3
DK-5580 Nr. Aaby
Telefon: +45 64 73 36 05
Fax: +45 64 73 37 05
Email: dan@danfugt.com
www.danfugt.com

 Hvilket resultat ønsker De at opnå?

» Reduktion af spild
» Færre stop i produktionen
» Forbedrede lagringsforhold
» Minimering af statisk elektricitet
» Minimering af støv
» Minimering af lugtgener
» Optimal påføring af maling og lak
» Forbedret indeklima 

Hvad kan befugtning gøre for Deres virksomhed?

» Befugtning Træindustri
» Befugtning Plastindustri
» Befugtning Affaldsindustri
» Befugtning Lakeringsindustri
» Befugtning Elektronikindustri
» Befugtning Emballageindustri
» Befugtning Tekstilindustri
» Befugtning Trykkeri
» Befugtning Private hjem
» Befugtning Frugt og grønt
» Befugtning Opera- og teaterhuse

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Ventilation Ståbi®
Køb bogen