Om forfatterne

Varme Ståbi®'s forfattere er anerkendte fagfolk med baggrund fra institutter, undervisningsanstalter og rådgivning.  Forfatterne har alle en dyb og grundlæggende teoretisk og praktisk viden om de emner de skriver om. For eksempel er bogens forfattere i stort omfang selv med til at udforme branchens normer og lovgrundlag.


Faglig redaktion:
Aage Birkkjær Lauritsen, Ingeniørhøjskolen i Aarhus

Forfattere:
Nick Bjørn Andersen, civilingeniør, HD, Københavns Energi
Bjarne Andreasen, senior training manager, Hydronic College, IMI Hydronic Engineering
Leon Buhl, ingeniør B, M. af IDA Teknologisk institut, Energi og Klima
Christian Drivsholm, civilingeniør B, projektleder, energikonsulent, Teknologisk Institut,
Energi og Klima.
Klaus Ellehauge, civilingeniør, Ekolab
John Frederiksen, ingeniør, Teknologisk Institut
Flemming Hammer, ingeniør, COWI A/S
Per Heiselberg, civilingeniør, Ph.D., professor, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
Flemming Jensen, Teamleder i Rådgivning og Måleradministration, HOFOR
Olena Kalyanova Larsen, Ph.D., lektor, forskningsassistent, Aalborg Universitet, Institut for
Byggeri og Anlæg
Jesper Møller Larsen, civilingeniør, Aalborg Kommune, forsyningsvirksomhederne
Mogens Krighaar, civilingeniør, HOFOR
Lars Kristensen, ingeniør, chefkonsulent, varme. HOFOR
Aage Birkkjær Lauritsen, ingeniør M. af IDA, Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Jan Nielsen, sektionsleder, Teknologisk Institut, Kalibrering & Måleteknik
Otto Paulsen, civilingeniør, Teknologisk Institut, Byggeri og Energi
Henrik Poulsen, ingeniør, FORCE Technology
Lars Reinholdt, ingeniør, Teknologisk Institut, Køle og varmepumpeteknologi
Jørgen Rose, senior forsker, civilingeniør, Ph.D. SBi - Energi og miljø (EM)
Flemming Ulbjerg, ingeniør, Rambøll energi
Niels Winther, civilingeniør, Teknologisk Institut
Jan de Wit, civilingeniør, DGC

Forlagsredaktion: Sine Zambach, sza@praxis.dk
Tegninger: Teknisk Illustration A/S, Diemer Illustration, Mette Nielsen og PHY Grafisk
Omslag og principlayout: Henrik Stig Møller.
Sats: Mette Nielsen

Mange tak til Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, som har ladet kapitel 2 om Økonomi samt afsnit 5.4 og 6.10 om solenergi gå videre til Klaus Ellehauge, Ekolab, i den 7. udgave af Varme Ståbi.

Mange tak til Uwe Zielke, Teknologisk Institut, der tidligere har revideret kapitel 14 og 15 om skorstene og emission, og velkommen til Lars Kristensen, Hofor, der har revideret de to kapitler fra og med 7. udgave af Varme Ståbi.

Også velkommen til Flemming Jensen og Mogens Krighaar, Hofor, der nu redigerer afsnittene om vandvarmere i kapitel 4.6-4.7 og fjernvarmetilslutningsanlæg i kapitel 8.9

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen