Om forfatterne

Varme Ståbi®'s forfattere er anerkendte fagfolk med baggrund fra institutter, undervisningsanstalter og rådgivning.  Forfatterne har alle en dyb og grundlæggende teoretisk og praktisk viden om de emner de skriver om. For eksempel er bogens forfattere i stort omfang selv med til at udforme branchens normer og lovgrundlag.

Forfattere

Partner, civilingeniør Nick Bjørn Andersen

Energy Consulting Network (ECN)

Bjarne Andreasen, Manager Hydronic College Northern Europe
Tour & Andersson A/S

Sektionsleder, civilingeniør, lic.techn. Kaj L. Bryder
Teknologisk Institut, Installation og kalibrering

Ingeniør B, M af IDA Leon Buhl
Teknologisk institut, Industri & Energi

Lektor, civilingeniør Søren Gundtoft
Ingeniørhøjskolen i Aarhus

Laboratoriechef, ingeniør Lars Jacobsen
Dansk Gasteknisk Center

Driftschef, ingeniør, M. af IDA, Thorkild Kjærsgaard
Skanderborg Fjernvarme Amba.

Ingeniør M. af IDA, Aage Birkjær Lauritsen
Ingeniørhøjskolen i Aarhus

Cand. scient. Hans Madsbøll
Teknologisk Institut, Køle og Varmepumpeteknik.

Civilingeniør M, Jan Erik Nielsen
PlanEnergi

Civilingeniør Otto Paulsen
Teknologisk Institut, Bygninger & Energi

Centerchef, ingeniør Henrik Poulsen
Teknologisk Institut, Industri & Energi

Ingeniør Lars Reinholdt
Teknologisk Institut, Køle og varmepumpeteknologi

Civilingeniør Jan de Wit, fagansvarlig kraftvarme
Dansk Gasteknisk Center A/S

Ingeniør, M. af IDA, Uwe Zielke
Teknologisk Institut, Biobrændsler

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen