Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder i Varme ståbi

Effektbehovet til fremstilling af varmt brugsvand afhænger væsenligst af komfortgrad og beholderstørrelse. Komfortgraden for en varmtvandsbeholder kan udtrykkes ved et tappeprogram, som angiver hvor mange tapninger af forskellig slags, der skal kunne foregå i en bestemt periode. Effektbehovet afhænger også af beholderstørrelsen. Anvendes en varmtvandsbeholder med en vis lagerbeholdning, kan opvarmningen foregå over en længere periode, og forbruget kan udjævnes, så der fås et gennemsnitseffektbehov.

leverandører af varmtvandsbeholdere:

Vølund

Vi tilbyder effektive varmtvandsbeholdere og akkumuleringsbeholdere som bruges år efter år, både hos små og store familier i små og store huse, med varmt vand til bad, opvask og vask. Vores sortiment består af vores Quattro spiralbeholdere til centralvarme, fjernvarme, gas og solvarme, Elvandvarmere og Combibeholdere. Vi tilbyder også TS beholdere og bufferbeholdere til sammenbygning med fastbrændsel, solvarme, biokedler m.v.

læs mere på www.volundvt.dk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se mere her om Viessmanns produkter inden for varme kedler fastbrændselskedler, gaskedler solvarme varmepumper varmtvandsbeholdere varmevekslere boligventilation solceller

luftsolfangere, solfangere, varmtvandsbeholdere fra Djurs

HS Tarm logo        baxi logo

HS Tarm A/S
Smedevej 2
6880 Tarm
Tel. 97371511
Fax  97372434
baxi@baxi.dk

www.baxi.dk

Når varmeanlægget producerer mere energi end det aktuelle behov i boligen skal der installeres en lagertank til oplagring af den overskydende energi fra fastbrændselskedlen eller solfangerne. Med en BAXI-lagertank, har du mulighed for at gemme varmen, til du har brug for den. Varmelagertanken fra BAXI er kraftigt isoleret med skumgummi og har studse, så der kan monteres termometer/termostat og elpatron. Vælges der en tank med en indbygget solspiral kan tanken tilkobles et anlæg med solfangere. Tankene kan bruges enkeltvis eller kobles sammen i en serie, hvorved større lagerkapacitet opnås.

BAXI varmtvandsbeholdere er tilpasset de øvrige BAXI produkter og i et design der gør, at de let placeres ved siden af f.eks. en WGB gaskedel uden at det skæmmer rummet.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen