Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder i Varme ståbi

Effektbehovet til fremstilling af varmt brugsvand afhænger væsenligst af komfortgrad og beholderstørrelse. Komfortgraden for en varmtvandsbeholder kan udtrykkes ved et tappeprogram, som angiver hvor mange tapninger af forskellig slags, der skal kunne foregå i en bestemt periode. Effektbehovet afhænger også af beholderstørrelsen. Anvendes en varmtvandsbeholder med en vis lagerbeholdning, kan opvarmningen foregå over en længere periode, og forbruget kan udjævnes, så der fås et gennemsnitseffektbehov.

Leverandører af varmtvandsbeholdere:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører