Tanke

Når et varmeanlæg producerer mere energi end det aktuelle behov i boligen skal der installeres en lagertank til oplagring af den overskydende energi fra fastbrændselskedlen eller solfangerne.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen