Strengreguleringsventil

Læs om en strengreguleringsventil i varme ståbi. I større varmeanlæg, der eksempelvis forsyner flere opgange i en beboelsesejendom, monteres der på de enkelte strenge enten en statisk strengreguleringsventil, der indstilles i forbindelse med indregulering af anlægget, eller regulerende dynamiske ventiler, der kan varetage: regulering af differenstryk over strengen, begrænsning af maksimal vandstrøm i strengen, en kombination af de to ovenstående funktioner. Læs meget mere om en strengreguleringsventil i varme ståbi.

Leverandør af strengreguleringsventil:

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører