Solceller

En solcelle er en halvlederkomponent, som omdanner energien i sollys til elektrisk energi. En solcelle er opbygget af to halvlederlag, n-lag og et etp-lag, i de fleste tilfælde af silicium, som er adskilt af et såkaldt absorptionslag. Bagsiden af cellen er en metallisk kontaktflade, som evt. er reflekterende, mens forsiden er et antireflekslag med en metallisk kontakt i et gittermønster, der skygger mindst muligt for det indfaldende sollys. Begge kontaktlag er forsynet med terminaler. En enkelt solcelle med et areal på 40 cm2 og en virkningsgrad på 15% kan i fuldt sollys levere 0,6 W effekt ved spændingen 0,5 V. Vil man have større effekt og spænding, kan et antal celler sammenkobles, også kaldet solpaneler. Herhjemme eksperimenteres med bygningsintegrerede solpaneler, hvor man for gode anlæg på årsbasis kan regne med en ydelse på 100 kWh pr. m2 panelareal.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører