Rør og rørledninger

Rør og rørledninger i Varme Ståbi

Til rørledninger i varmeanlæg kan der anvendes følgende materialer; stålrør, tyndvæggede stålrør, kobberrør og PEX rør.

Rørdimensionering foretages for at sikre; det varmebærende medium fordeles korrekt, anlægget er økonomisk såvel i investering som i drift og vandhastigheder og tryktab ikke giver anledning til støjgener fra anlægget.

Dette sikres ved en grundig tryktabsberegning og ved at udforme rørsystemet hydraulisk rigtigt.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører