Naturgas

Naturgas i Varme ståbi

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden på samme måde som råolie. Naturgas består fortrinsvist af metan, men den indeholder også ethan, propan, butan og andre længere kulstofkæder, samt en række andre sporstoffer såsom SOx-forbindelser, NOx-forbindelser og COx-forbindelser. Naturgassens sammensætning og dermed kvalitet varierer meget ved forskellige felter. Generelt er naturgas fra den danske del af Nordsøen karakteriseret ved at have en meget høj kvalitet med omkring 90% methan og meget få SOx- og NOx-forbindelser. Kvaliteten af naturgas måles ved hjælp af det såkaldte Wobbe indeks, der beskriver energitætheden i gassen. Naturgas er, som kul og olie, et fossilt brændstof. Afbrænding af naturgas udleder mindre CO2 per energimængde end andre typer fossile brændsler, og naturgas betragtes derfor som det mest klimavenlige fossile brændstof.

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører