Køleanlæg og midler

Køleanlæg i varme ståbi


Læs om kølemidler og køleanlæg i varme ståbi. Kølemidler, stoffer med et passende lavt kogepunkt og øvrige egenskaber bl.a. med hensyn til sikkerhed og miljøpåvirkning, der gør kølemidler velegnet som arbejdsstoffer i køleanlæg. Visse naturligt forekommende stoffer som ammoniak, kuldioxid og nogle af de lavere kulbrinter har været anvendt som kølemidler siden fremkomsten af de første større køleanlæg til industrien. Se tabel for kølemidler som frysepunkt for kølemidler, kritiske temperaturer for kølemidler, denistet for kølemidler med mere.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen