Kedel

Kedel i Varme ståbi


Læs om en kedel i varme ståbi. Til kedlers konstruktion og drift hører en række faciliteter og hjælpeudstyr. Det gælder fx bygninger, fyringsanlæg, reguleringsudstyr, pumper og blæsere, vandbehandlingsanlæg, slagge- og askehåndtering samt skorsten og røggasrensning. En kedel med større produkttal end 25 bar × m3 vandindhold må kun passes af personer med den fornødne uddannelse, der også omfatter flere måneders praktiktid.

Certifikat for kedelpasning udstedes af Arbejdstilsynet. Læs meget mere om en kedel og alle de forskellige kedel typer i varme ståbi.

Leverandører af kedler:.

Viessmann Danmark

viessmann kedler

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører