Gaskedel

Gaskedel i varme ståbi


Læs om en gaskedel med lille vandindhold i varme ståbi. Der kan som skrevet ikke anvendes shuntventil. Fremløbstemperaturen kommer direkte fra en gaskedel og der skal anvendes et relativ stort flow. En gaskedel er meget mere kritisk i samspillet mellem kedel og varmeanlæg, der skal designes ret præcist i forhold til hinanden. En moderne gaskedel er modulerende.

Læs meget mere om en gaskedel i varme ståbi.

Leverandører af gaskedler:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører