Beholder

Beholder i Varme ståbi
Læs om en beholder i vare ståbi. Tidligere anvendtes en beholder næsten udelukkende til produktion af varmt brugsvand, både ved kedelanlæg og ved tilslutning til fjernvarme.

I dag installeres i øget omfang varmevekslere til dette, både i parcelhusanlæg og i større tilslutningsanlæg, men en beholder anvendes  stadig i stort omfang.

Læs meget mere om en beholder i varme ståbi.

Leverandører af beholdere:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører