Indhold

Varme Ståbi®

Varme Ståbi skaber overblik for enhver varmetekniker og behandler grundlæggende teoretiske begreber i varmeteknikken samt praktiske udførelsesmæssige metoder til industri og byggeri.

Dækker emner som varmebehov og -forbrug og gennemgår det beregnings- og lovgivningsmæssige grundlag for dimensionering af varmeanlæg. Desuden behandles varmekilder og brændsler, varmeproducerende anlæg og varmebærende medier. I forhold til bygningers energiberegninger er Ståbien som noget nyt tilrettet BE06-metoden.

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Varme Ståbi®
Køb bogen

Leverandører