WC

"WC - WC i vand og afløb ståbi. WC med 3 -6 liter skyl, wc med 4 liter skyl og wc med mindre skyl end 4 liter. WC med 3-6 liter skyl kaldes almindeligvis wc -skåle med stort og lille skyl. WC med 4 liter skyl må kun anvendes, hvor der i dimensioneringen er taget højde for denne størrelse skyl. Ved et WC med mindre skyl end 4 liter, skal afløbssystemet opbygges således at det tager hensyn hertil, hvilket ofte betyder, at der skal indsættes en spulehævert i systemet. Emnet WC finder man i kap. 3., afsnit 4 i vand og afløb ståbi"

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen