Vand

Kap. 2 - Vand; vandkredsløbet, vands fysiske egenskaber, grundvand, overfladevand, vandindvinding og -behandling, vandforsyning, kvalitetskrav og tilsyn med vandforsyningsanlæg, drikkevandets indholdsstoffer og deres betydning, drikkevandets hovedbestanddele, organiske mikroforureninger, uorganiske sporstoffer - tungmetaller m.v, mikrobiologi, drikkevandsforurening og litteratur.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen