Termostatisk regulering

Termostatisk regulering kan benyttes til flere formål, for eksempel blanding af koldt og varmt vand til konstant ønsket temperatur på afgangsvandet såsom fælles badeanlæg og lignende. Vandtemperaturen styres ved, at et termostatisk følerlegeme regulerer åbningerne på varmt- og/eller koldtvandstilgangene.

På cirkulationssystemer kan der ud over forudindstillede ventiler benyttes termostatventiler, der sikrer en passende temperatur i systemet. Ventilen styrer afkølingen i anlægget efter temperaturen på det vand, som gennemstrømmer den. Dette sikrer, at den cirkulerende vandmængde altid har en given minimumstemperatur.

Leverandører af termostater:

 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen