Sandfang slamfang

"Sandfang og slamfang i vand og afløb ståbi. I kapitel 6, afsnit 5, finder du alt du bør vide om sandfang om slamfang, f.eks. for at beskytte fedt/olieudskilleren mod slamaflejringer anbringes et sandfang / slamfang foran denne. Et sandfang tjener et dobbelt formål, idet det ud over at tilbageholde sand og grus også bidrager til at forøge udskillereffekten i det samlede anlæg, fordi et sandfang er med til at forøge opholdstiden og opløse mindre emulsioner."

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen