Rottesikring

"Sikring af rotter - sikring af rotter i vand og afløb ståbien. DS 432/1/ stiller krav om, at afløbssystemer skal udføres således, at rotter hindres i at trænge ud af disse, og at rotter dårligst mulige livsvilkår i disse. Derudover stilles der krav om, at i særligt rotteplagede områder skal indtrængen i og under bygninger forhindres ved hjælp af specielle sikringer. Læs mere om sikring af rotter i vand og afløb ståbi, kap. 3 afsnit 4."

leverandører af rottesikring:

BioLiving
Torben Sønnichsen
Vidensportal for dansk miljøteknologi
Miljøkonsulenter og miljøentreprenører
Jægergangen 16, 2880 Bagsværd
Tlf.: 0045 - 27 28 48 99

torbensan@gmail.com

 

www.bioliving.dk

 

bioliving

 

 

JAFO


Nordisk Innovation Aps

Nordisk Innovation


Øster Kringelvej 22
8250 Egaa
Tlf.: 86 35 14 66
E-mail: kontakt@nordisk-innovation.dk

www.nordisk-innovation.dk

Innovation er gavnlig anvendt viden og kreativitet som åbner for at opdage og realisere det, som endnu ikke er.

nordisk innovation billede    nordisk innovation billede 2

Nordisk Innovation er en innovativ virksomhed med udvikling & produktion af emner til det danske kloak-system, med fokus på området af VA-godkendte rottespærre.

At udvikle og producere produkter til installation i kloak-systemet er et område som kræver at man er bevidst om det ansvar som virksomheden påtager sig i forbindelse med at producere konstruktioner som installeres i kloak-systemet.
I starten af 2005 var vi færdige med udviklingen af vores første koncept af rottespærre, hvorefter de blev testet i diverse rense- og inspektionsbrønde frem til november 2006. Herefter blev rottespærrene i december 2006 sendt til Teknologisk Institut, Rørcentret i Taastrup hvor de blev testet og VA-godkendt i januar 2007 i et opstillet kloaksystem med levende rotter.

Da vi har valgt at producere emner til et område med meget strenge krav både til godkendelser, ansvarsbevidsthed og forpligtigelse til konstant optimering og tilpasning af produktet i forhold til nye krav, godkendelser samt tilpasning til nye kloak-systemer har vi samtidig valgt kun at beskæftiger os med udviklingen af disse produkter.

Dette gør at vi i dag besidder en stor viden om hvorledes man opnår et produkt som har en stor driftsikkerhed, ekstra lang levetid samt funktions metoden altid er den bedste for det enkelte produkt.

Med et produkt fra Nordisk Innovation kan man være sikker på at kvalitet og funktion altid er i top og driftsikkerheden på produktet altid vil være optimal.

Dette er grundlaget for væksten af produkterne hos Nordisk Innovation. Vores eksistensgrundlag er udvikling og forbedring af egne produkter som alle er blevet til for at løse et aktuelt problem enten i form af et nyt produkt eller et produkt som er væsentligt forbedret i forhold til det hidtil kendte.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen