Planlægning installationer

Planlægning af installationer; ledninger i jord, ledningsplacering, forhold til kloak og fjernvarme, forhold til olie og benzin, hovedstophane, ledningers indføring i bygninger, ledninger i bygning, ledningsplacering, afspærring og reparation, bæringer og bæringsafstande, længdeudvidelse og ekspansionsoptagelse, rørgennemføringer, udskiftelighed, fysiske og kemiske påvirkninger, ledninger i særlige rum, litteratur. 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen