Ledningsdimensionering

Ledningsdimensionering; generelt, tryktab i lige rør, tryktab i enkeltmodstande, dimensionering ved beregning, den dimensionsgivende vandstrøm, dimensionering ved forenklet beregning, betingelser for beregningsmetodens anvendelse, det disponible tryktab, fastlæggelse af rørdimensioner og litteraturliste.

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen