Korrosion

Korrosion og migration i brugsvandssystemer; krav til korrosions- og migrationsbeskyttelse, korrosionsbeskyttelse, migrationsbeskyttelse, årsager til korrosion, vandets fysiske og kemiske egenskaber, vandets strømningsforhold, omgivelsernes fysiske og kemiske påvirkninger, de anvendte materialer, installationens opbygning, korrosionsformer, rørmaterialer, varmforzinkede stålrør, kobberrør, fortinnede kobberrør, rustfri stålrør, pex-rør, kompositrør, pvc c-rør, pe- og pvc-rør, kobberlegeringer (armaturer, fittings og ventiler), varmtvandsbeholdere og vekslere, generelt, metoder til forebyggelse, vandets ledningsevne, udslamning af beholdere, overfladebehandlede beholdere, elektrolyseanlæg, kobberforing, korrosionsfaste beholdere, varmelegemer i varmtvandsbeholdere og litteraturliste.

Se leverandører og viden om korrosionsbeskyttelse

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen