Forsinkelsesbassin

Forsinkelsesbassin

Forsinkelsesbassiner dimensioneres efter samme princip som faskiner, idet dog volumenberegningen er enklere. Den tilladelige overbelastningshyppighed vælges efter samme princip som for faskiner. Det masksimalt tilladelige bassinafløb fastlægges underhensyntagen til de lokale forhold, hovedafløbets kapacitet og belastning m.v. Oftest vil den maksimale tilladelige afløbsmængde blive oplyst af den stedlige bygningsmyndighed.

leverandører af forsinkelsesbassin:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen