Dimensionering afløbssystemer

Dimensionering af afløbssystemer; generelt, generelle begrænsninger, ikke-udluftede spildevandsledninger, dimensionering, minimumsfald, begrænsninger, udluftede spildevandsledninger, liggende ledninger, stående ledninger, dimensionering af udluftningsledninger, normens krav og vejledning, kontrolberegning af udluftningsledningen, placering af udluftninger over tag, dimensionering af vakuumventiler, betingelser for anvendelse, dimensionering af regnvandsledninger, dimensionering af liggende regnvandsledninger, dimensionering af stående regnvandsledninger, dimensionering af fællesledninger, liggende udluftede fællesledninger, stående udluftede fællesledninger, ikke-udluftede fællesledninger, dimensionering af tagrender og nedløbsrør, tagrender, nedløbsrør, tagafvandingssystemer med fuldtløbende rør, generel systembeskrivelse, systembalance, minimumsfaldhøjder, dimensioneringskriterier, dimensionerende regnmængde, strømningsteknisk grundlag, enkeltmodstande, tryktab, placering af tagbrønde og systemets lodrette nedføring, dimensioneringsprincip, vedligeholdelse af systemet, kondensberegning, opvarmning af tagbrønde, opvarmning af rørledninger, dimensionering af anlæg med vandbesparende foranstaltninger, vandbesparende armaturer, vandbesparende wc-skåle, wc med 3-6 liter skyl, wc med 4 liter skyl, wc med mindre skyl end 4 liter, rottesikring og litteratur.

Leverandører af afløbssystemer:

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen