Aktivt kul

Adsorptionsfiltre opsuger opløste stoffer i vandet på filtermaterialets overflade. Eksempler på adsorptionsfiltre er aktivkulfiltre og keramiske filtre, som begge har en ekstrem stor overflade i forhold til filtermasse. Aktivkulfilteret binder klor, flygtige og ikke-flygtige organiske stoffer, pesticider og deres nedbrydningsprodukter samt forskellige uønskede smags- og lugtstoffer, som alle absorberes af det oplagrede kul i filteret, hvoerimod uorganiske stoffer og mikroorganismer ikke fjernes. Behandlingen af vand med aktivt kul kan ske ved forskellige metoder.

Leverandører af aktive kulfiltre: 

Annoncesalg til Ståbierne
ACR Teknik

Vand og afløb Ståbi®
Køb bogen